bendrojo lavinimo mokykla

bendrojo lavinimo mokykla
bendrojo lavinimo mokykla statusas Aprobuotas sritis išeivijos švietimas ir kultūra apibrėžtis Mokykla, kurios pagrindinė veikla yra ugdymas pagal formaliojo švietimo pradinio, pagrindinio, vidurinio ar atitinkamas specialiojo ugdymo programas. šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl tarpinstitucinės bendradarbiavimo su užsienio lietuvių bendruomenėmis 2008–2012 m. programos“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • bendrojo lavinimo mokykla — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Mokykla, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ar atitinkamas specialiojo ugdymo programas. atitikmenys: angl. general educational school; school of general education pranc.… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • bendrojo lavinimo mokykla — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Valstybinė arba privati mokykla, kuriai suteikta teisė ugdyti asmenį pagal valstybės patvirtintas formaliojo švietimo pradinio, pagrindinio, vidurinio ar atitinkamas profesinio ir specialiojo… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • bendrojo lavinimo mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokykla, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ar atitinkamo specialiojo ugdymo programas. atitikmenys: angl. comprehensive school vok. allgemeinbildende Schule rus. общеобразовательная… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • bendrojo lavinimo vidurinė mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Švietimo sistemos institucija, kurioje 12 metų mokoma humanitarinių dalykų, gamtos mokslų, meno, darbų, technikos pagrindų, vyksta dorovinis, estetinis ir fizinis auklėjimas, o ją baigusieji gauna brandos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • darbo mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bendrojo lavinimo mokykla, kurioje mokymas grindžiamas ne vien mokymusi iš knygų, bet ir darbu. Darbas ir jo vaidmuo mokymo procese pedagogikos istorijoje buvo suprantama įvairiai: 1) kaip valstiečių ūkio ir …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • politechninė darbo mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Buvusi sovietinė bendrojo lavinimo mokykla, taip pat Egipto mokyklos. Kitaip nei kitose istoriškai susiformavusiose mokymo sistemose, politechninėje darbo mokykloje bendrasis lavinimas buvo siejamas su… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • internatinė mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokykla, kurioje mokiniai gyvena ir mokosi. Pirmosios tokios mokyklos pradėtos steigti kilmingųjų vaikams Renesanso epochoje. XIX a. pab.–XX a. pr. jos plačiai buvo steigiamos Anglijoje, Prancūzijoje,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • vidurinė mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pradinės mokyklos pagrindu V–XII klasėse organizuojama formaliojo švietimo įstaiga, kurios paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį išsilavinimą, dorinę, tautinę ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • specialioji mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Bendrojo lavinimo švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla – specialiųjų poreikių asmenų ugdymas; specialusis ugdymas gali būti skiriamas vaikams, turintiems nedidelių, vidutinių, didelių ir labai didelių… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • jaunimo mokykla — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Neturinčių mokymosi interesų moksleivių formaliojo ugdymo įstaiga. Į ją 12–16 m. bendrojo lavinimo mokyklos nelankantys paaugliai priimami mokytis VI–X klasėse. Atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”